O mnie

Radca prawny Marta Rolirad

Absolwentka prawa i administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła 3 – letnią aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu (lata 2014 – 2016), zdała egzamin radcowski w 2017 roku, a następnie po złożeniu ślubowania została wpisana na listę radców prawnych (nr wpisu WR – 3419). Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości”.

Blisko 10 – letnie doświadczenie zawodowe zdobyła we współpracy z wrocławskimi Kancelariami Prawnymi, świadcząc pomoc prawną na rzecz Klientów Kancelarii, w szczególności w zakresie przygotowywania pism procesowych, umów, opinii prawnych, a także uczestnictwa w spotkaniach i negocjacjach kontraktów oraz wykonywania zastępstwa procesowego przed sądami oraz organami państwowymi i samorządowymi w sprawach spornych.

Radca prawny Marta Rolirad specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, w tym prawie nieruchomości, prawie spadkowym oraz prawie gospodarczym, prawie handlowym, prawie pracy i prawie administracyjnym. Posiada doświadczenie w dochodzeniu należności zarówno na etapie postępowania sądowego, jak i egzekucyjnego. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych. Radca prawny Marta Rolirad prowadzi zajęcia ze studentami prawa z przedmiotu Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Od wielu lat związana z praktycznym stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. Radca prawny Marta Rolirad wielokrotnie doradzała Klientom podczas ubiegania się o uzyskanie zamówienia publicznego, jednocześnie oferując Klientom kompleksową pomoc prawną w przypadku konieczności ewentualnego zaskarżania czynności Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą. Radca prawny Marta Rolirad świadczy również usługi na rzecz Zamawiających, w szczególności przygotowując cała procedurę o udzielenie zamówienia publicznego tj. sporządzając kompleksową dokumentacją przetargową, w tym Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz Warunków Umowy. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

Radca prawny Marta Rolirad ma doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz przeprowadzaniu szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych u Klientów Kancelarii.

Radca Prawny Marta Rolirad zdobyte doświadczenie prawne łączy z dynamiką działania oraz kreatywnością w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań.

Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego
Marta Rolirad


ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 8A
50-077 Wrocław

Dane kontaktowe

Telefon: +48 606 491 859
Email: biuro@kancelaria-rolirad.pl

© 2024, Wszelkie prawa zastrzeżone